Realitzem el manteniment del teu Parc de Boles, desde els terres, brides, xarxes, ancoratges, pilotes y posibles modificacions de l’estructura com de diferents elements.
Et facilitem el material i accessoris que puguis necessitar.